หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

            บ้านวังแร่ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะขามสูง เป็นหมู่บ้านที่นำแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการลกรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเป็นหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขยายผล มีการจัดทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือน มีครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน ๓๐ ครัวเรือน

         

โครงการอบรมแกนนำครอบครัวพัฒนา

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขยายผล ปี 2554

บ้านวังแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นายสินชัย  เสือรอด

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลมะขามสูง กล่าวเปิดการอบรม

นางภณิดา  แจ่มสว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล

อบรมให้ความรู้ แกนนำครอบครัวพัฒนา จำนวน 30 ครอบครัว

นางประชวน  สอนเทศ

ผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า OTOP ตำบลท่าโพธิ์

สาธิตการทำน้ำยาล้างจานแก่ครอบครัวพัฒนาจำนวน 30 ครอบครัว

อบรมโครงการการคัดแยกขยะรีไซเคิล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: